tomografia 3d

Usługi

ZDJĘCIA RTG

 • panoramiczne standardowe
 • panoramiczne dziecięce ( tor ruchu głowicy dostosowany do anatomii dziecka, mniejsza dawka )
 • uzębienie ortogonalnie ( pominięte stawy TM, doskonała geometria i ostrość samego uzębienia )
 • półpanoramiczne ( lepsza geometria obrazu, brak cienia kręgosłupa, redukcja dawki o 50 % )
 • boczne stawów TM w zwarciu i rozwarciu
 • odległościowe twarzoczaszki w projekcjach bocznych, AP, PA i skośnych
 • pojedynczych zębów
 • zgryzowych
 • zgryzowo – skrzydłowych

BADANIA TOMOGRAFICZNE CBCT - OBRAZOWANIE 3D

 • czaszki
 • twarzoczaszki
 • zatok
 • oczodołów
 • sitowia
 • stawów skroniowo-żuchwowych
 • szczęki
 • żuchwy

Nowoczesne technologie w powiązaniu z profesjonalizmem i doświadczeniem personelu zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjenta Nasi pacjenci są dla nas najważniejsi. Zapewniamy fachową opiekę i konsultacje.

Pełen zakres usług pracowni dostępny jest również dla osób niepełnosprawnych bądż czasowo unieruchomionych.
Wyniki badań rtg wykonywanych w pracowni Grey mogą być wydawane w dowolnej formie zapisu cyfrowego:

 • na płycie CD, DVD
 • nośnik pamięci
 • przesłanie danych przez Internet z serwera pracowni
 • każde badanie cyfrowe możemy również wydać w postaci radiogramu na kliszy