USŁUGI
ZDJĘCIA RTG
• panoramiczne standardowe
• panoramiczne dziecięce ( tor ruchu głowicy dostosowany do anatomii dziecka, mniejsza dawka )
• uzębienie ortogonalnie ( pominięte stawy TM, doskonała geometria i ostrość samego uzębienia )
• półpanoramiczne ( lepsza geometria obrazu, brak cienia kręgosłupa, redukcja dawki o 50 % )
• boczne stawów TM w zwarciu i rozwarciu
• odległościowe twarzoczaszki w projekcjach bocznych, AP, PA i skośnych
• pojedynczych zębów
• zgryzowych
• zgryzowo - skrzydłowych
BADANIA TOMOGRAFICZNE CBCT - OBRAZOWANIE 3D
• czaszki
• twarzoczaszki
• zatok
• oczodołów
• sitowia
• stawów skroniowo-żuchwowych
• szczęki
• żuchwy
Nowoczesne technologie w powiązaniu z profesjonalizmem i doświadczeniem personelu zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjenta
- nasi pacjenci są dla nas najważniejsi. Zapewniamy fachową opiekę i konsultacje.

Pełen zakres usług pracowni dostępny jest również dla osób niepełnosprawnych bądż czasowo unieruchomionych.
Wyniki badań rtg wykonywanych w pracowni Grey mogą być wydawane w dowolnej formie zapisu cyfrowego:
- na płycie CD, DVD
- nośnik pamięci
- przesłanie danych przez Internet z serwera pracowni
- każde badanie cyfrowe możemy również wydać w postaci radiogramu na kliszy